İlkokul/Ortaokul

İlkokul/Ortaokul

İlkokul/Ortaokul

Pi Koleji olarak eğitim hayatlarına yeni başlayan öğrencilerimizin de yanındayız. İlkokul sıralarından alınmaya başlandığına inandığımız disiplin ilkesini ilkokul seviyesinde sevgi ile harmanlayarak onlara gerekli becerileri kazandırmakla birlikte akademik, sosyal ve psikolojik anlamda destekliyor ve takip ediyoruz.

İnanıyoruz ki ilkokul sıralarında aldıkları eğitim ve öğretimle ilerleyen yaşlarının ilk ve en önemli temellerini atıyoruz. Öğrencilerimize okuma yazma, okuduğunu anlama, matematik problemi çözme gibi akademik becerileri kazandırmanın yanısıra görsel sanatlar dersi ile hayal dünyalarının gelişimini, müzik dersi ile sanatsal becerilerini destekliyoruz.

Yabancı dil derslerinde ise İngilizce ve Rusça dersleri ile onların dünya dillerine erken yaşta hazırlamanın yanısıra dil gelişimini destekliyor ve yabancı dil becerisini arttırıyoruz.

İlkokul seviyesindeki öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini desteklemek ve eğlenceli zaman geçirebilmeleri için beden eğitimi derslerini onların yaş seviyelerine uygun olarak programlıyoruz. Tüm bunların yanısıra bilişsel gelişimleri için akıl-zeka oyunları ile öğrencimizin keyifli zaman geçirirken pratik ve hızlı düşünme becerilerini geliştiriyoruz.

İlkokuldan liseye kadar başarımızın temeline koyduğumuz disiplin ilkesini öğrencimizi yakın takip, öğrenci-öğretmen-veli işbirliği ile daha da kolay hale getiriyoruz.

Pi Koleji olarak ilkokul seviyesindeki bir öğrencinin okulda yalnızca akademik derslerdeki başarısının tek önemli kriter olmadığının farkındayız. Bu nedenle onların gelecekte dürüst, çalışkan, özgüvenli, disiplinli, çağdaş düşünen bireyler olarak şekillenmesi gerektiğinin bilincinden hareketle öğrencilerimizi sosyal ve psikolojik açıdan takip edip yönlendiriyoruz.