Telefon
WhatsApp
Yükleniyoru Devre Dışı Bırak

Çocuklar neden ödev yapmak istemez?

Çocuklar neden ödev yapmak istemez?

Okul sonrası çocuklar ödevlerinin başına oturmamakta ısrar ediyor, ödevini yapmaya başladıklarında ise devam etmekte zorlanabiliyorlar. Biz ebeveynler ise ödevlerin yapılması ve hemen bitirilmesi konusunda ısrarcı olabiliyoruz. Böylece ödeve duyulan önyargı, ebeveyn-çocuk ilişkisine taşınıyor ve durum bir tür söz geçirme mücadelesine dönüşebiliyor.

Halbuki ödev, öğrenmenin önemli bir halkasıdır. Günlük işlenen konunun genel tekrarıdır. Ev ödevleri, çocukların sorumluluk kazanmasının yanı sıra ders sırasında öğrendiklerinin ev ortamında tekrar edilerek pekiştirilmesi ve bu bilgilerin uzun süreli belleğe kaydedilmesi için verilir. Daha sonra öğrenilecek bilgiler için zemin hazırlanması, araştırma yapma ve kaynak kullanma becerilerinin geliştirilmesi ve bireysel çalışma becerilerinin gelişiminin sağlanması da bu yolla mümkündür.

Burada önemli olan nokta; ödevlerin çocukların akademik gelişim ve beceri düzeyine uygun olması ve derste öğrenilen bilgilerin içeriği ile ödevlerin içeriğinin birbiri ile örtüşmesidir.

Ödevin bir zorunluluk olduğunu düşünen ve içten motivasyon sağlamayan çocuklar genellikle çeşitli bahaneler sunarak bu süreci atlamaya çalışabilmektedir. Ancak çocuğun ödev yapmama konusundaki bu ısrarcı tutumun altında yatan sebepler olabilir.

1- Ödev çocuğun seviyesinin üstünde olabilir.

Ödevler çocuklarımızın bilişsel seviyesine uygun olmaz ise çocuklar ödev yapmaktan keyif alamayabilir. Bu yüzden de ödevi yapmak istemezler. Bu durumda aile çocuğa ödevleri konusunda akademik destek sağlanabilir.

2- Ödev yapmak istemeyen çocuklar için verilen ödevler bazen çocuğun akademik seviyesinin altında olabilir.

Böyle bir durumda öğretmenlerle iletişim halinde olunarak farklılaştırılmış ödev vermesi talep edilebilir.

3- Ödev çocuğun ilgisini çekmiyor olabilir.

Böyle durumlarda ödev tekrarı değil, keşfetme temalı ödevler vermesini sağlanabilir. Ya da ebeveynler evde konuyu keşfetme etkinlikleri/deneyleri yaptırabilir.

4- Kendine ait bir ev ödevi programı olmayabilir.

Bu durumda öğrenciye ders çalışma programı hazırlanabilir.

5- Öğrenci öğrenme stilini bilmiyor olabilir.

Hepimizin farklı bir öğrenme stili vardır. Bazılarımız video izleyerek, okuyarak, zihin haritaları oluşturarak ya da tekrar ederek öğreniriz.

Çocuklarımızın çalışmaya nasıl ve nerden başlayacağı konusunda onlara yol gösterici olmamız gerekmektedir.

Paylaş:

Etiketler: Çocuklar neden ödev yapmak istemez?