Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisinde “ öğretmen, öğrenci ve aile” iş birliği ile güçlü bir iletişim ağı kurularak öğrencilerimizin sosyal, duygusal, zihinsel gelişimine katkıda bulunulur.

Özellikle duygusal açıdan desteklenmesi ve yüreklendirilmesi gereken ilkokul öğrencileri ile bir mesleğe yönelme eğiliminde olan Ortaokul ve Lise öğrencilerinin farklı yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak, bu yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlanıyor.

Böylelikle öğrencilerin akademik başarısının verileri ışığında, kişilik envanteri testleri yapılarak, sağlıklı yönlendirmeler yapılır. Ayrıca Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisimizde ortaya çıkması muhtemel sorunlar önceden tespit edilerek bu sorunları önlemeye yönelik tedbirler alınır.

Öğrencilerimizin akademik performanslarını yükseltmek amacıyla kişisel özelliklerine uygun programlarla destekleme çalışmalarında bulunulur. Okul, aile ve sınıf öğretmenleri işbirliği ile yaşanan problemlere anında çözümler getirilir.

Pi Koleji olarak her öğrencinin biricikliğinin bilincinde bir okul olarak öğrencilerimize bireysel testler uyguluyoruz. Okul öğrencinin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimini destekler ve geliştir. Bizler de okulumuzdaki rehberlik birimimizde öğrencilere eğitim sürecinde bilişsel testler, başarı ve yetenek testleri, ilgi ve tutum testleri, mesleki yönlendirme ve kariyer planlamasında gerekli olan testler, duygusal ve davranışsal problemlerin değerlendirilmesine yönelik testler, sınav kaygısı ölçeği, başarısızlık nedenleri anketi, benlik saygısı ölçeği gibi testleri uygulayarak öğrencimizi doğru yönlendiriyoruz.

Pi Koleji olarak farkındalığı arttırmak adına öğrencilerimize seminerler düzenliyoruz. Seminerler öğrencinin akademik ve sosyal gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimize; ders çalışma teknikleri, YKS ve LGS’ye yönelik seminerler, test çözme stratejileri, akran zorbalığı, olumlu davranış kalıpları, öğrenmeye güdülenme gibi konularda gerekli seminerleri rehberlik birimi olarak gerçekleştiriyoruz.

Pi Koleji olarak gelişimsel ve bilişsel özellikleri yaşıtlarına göre farklılık gösteren öğrencilerimize bireyselleştirilmiş eğitim modeli uyguluyoruz.

Pi Koleji olarak her öğrencimizin öğrenme stillerinin farklılık göstermesinden dolayı öğrencilerimize kişisel öğrenme stili testi uyguladıktan sonra başarıya giden yolda öğrencimizi yönlendiriyoruz. Rehber öğretmen tarafından yapılan gerekli testlerden sonra öğrencimize uygun kişisel öğrenme öğrenme stili konusunda yönlendirmeler yapıyoruz.